Zakład Opiekuńczo Leczniczy Centrum Psychiatrycznego w Warcie

 ZOL1ZOL2ZOL3

tel. 43 8296 310 - Kierownik Oddziału
tel. 43 8296 311 - Dyżurka Pielęgniarek
  • Patrycja Wojtczak – Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog)
  • Iwona Matusiak – Pielęgniarka Oddziałowa
  • Aneta Frankowska - psycholog
  • Renata Zgórniak - pracownik socjalny
  • Mariola Gabryś - terapeuta zajęciowy
  • Edyta Gwiazda - fizjoterapeuta, rehabilitant
  • Michał Sajda - sekretarz medyczny