Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych

Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych

Oddział wyposażony jest w sale 2- i 3-osobowe oraz 6 –osobową - sala intensywnego nadzoru, z możliwością ciągłego monitorowania stanu pacjenta.

W Oddziale Nefrologicznym prowadzona jest:

 • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób nerek
 • leczenie powikłań u pacjentów leczonych nerkozastępczo
 • kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego i przeszczepów nerki
 • biopsja nerek w ramach diagnostyki chorób nerek

Na terenie szpitala mieści się Stacja Dializ, z którą Oddział Nefrologii prowadzi stałą współpracę, dzięki której pacjenci maja bezpośredni dostęp do leczenia nerkozastępczego. Ponadto prowadzona jest szeroka diagnostyka i leczenie w zakresie innych chorób wewnętrznych: biopsja jamy opłucnej i jamy otrzewnej, szpiku

 • diagnostyka endoskopowa
 • diagnostyka kardiologiczna 
 • 24-godzinny dostęp do diagnostyki obrazowej
 • 24 godzinny dostęp do laboratorium

W szpitalu znajduje się również Poradnia Nefrologiczna dla Dorosłych, która prowadzi diagnostykę i leczenie ambulatoryjne pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi chorobami nerek, chorobami dróg moczowych i nadciśnieniem tętniczym. Poradnia Nefrologiczna czynna jest codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00. Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach. Posiadamy również akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych, oraz prowadzenia stażu kierunkowego z nefrologii. Jesteśmy Oddziałem, który jest chętnie wybierany przez studentów medycyny jako miejsce do odbywania praktyk lekarskich, a także przez młodych lekarzy, którzy mają możliwości odbycia na Oddziale stażu cząstkowego a także specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Personel medyczny

 • mgr Justyna Kokoszka Pielęgniarka Oddziałowa

Lekarze

 • lekarz Joanna Pijanka-Kłys Z – ca Kierownika Oddziału
 • dr n. med. Anna Rakus Kierownik Oddziału

Interaktywny Plan Szpitala