Oddział Okulistyczny

Oddział Okulistyczny

Kadra

 Hanna Malik
Hanna Malik
Pełna kadra oddziału →

Oddział Okulistyczny Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu istnieje od 1990 r. Oddział posiada 7 sal chorych i dysponuje 26 łóżkami. Hospitalizowani pacjenci leczeni są zachowawczo oraz operacyjnie. Rocznie w oddziale wykonuje się około 1500 zabiegów operacyjnych.

Oddział okulistyczny specjalizuje się w zabiegach operacyjnych :

- operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem sztucznej

soczewki wewnątrzgałkowej

 - operacje rekonstrukcyjne przedniego odcinka : implantacje wtórne, fiksacje transskleralne

 - operacje przeciwjaskrowe

 - chirurgia zeza

 - chirurgia powiek i aparatu ochronnego oka : plastyki korekcyjne podwinięcia/odwinięcia powiek, usunięcia zmian nowotworowych łączone z plastyką rekonstrukcyjną, transplantacja błony owodniowej na rogówkę

 - zaopatrywanie urazów gałki ocznej i aparatu ochronnego oka

 - iniekcje preparatów anty VEGF do komory ciała szklistego

 - zabiegi usunięcia skrzydlika, kępek żółtych, gradówek, elektrokoagulacji rzęs oraz usuwania innych drobnych zmian w obrębie aparatu ochronnego gałki ocznej

W zakresie diagnostyki oddział dysponuje:

- pracownią SOCT

- pracownią AF

- pracownia laserową

- badaniem perymetrii statycznej i kinetycznej

Personel medyczny

  • Hanna Malik Pielęgniarka Oddziałowa

Lekarze

  • Małgorzata Górka Kierownik Oddziału

Interaktywny Plan Szpitala