Oddział Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych

Kadra

 Mirosława Gierlic
Mirosława Gierlic
Pełna kadra oddziału →

Oddział posiada 40 łóżek w salach 2 i 3 osobowych oraz jedna salę 6 osobową wyposażoną w monitory, umożliwiające wzmożony nadzór i montorowanie stanu chorego.

W Oddziale Diabetologii:

- prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich typów cukrzycy

- prowadzone jest leczenie ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy

- prowadzona jest diagnostyka i leczenie otyłości, zaburzeń lipidowych

- prowadzona jest leczenie i diagnostyka wszystkich ostrych i przewlekłych schorzeń internistycznych.

W szpitalu znajduje się Poradnia Diabetologiczna, która prowadzi diagnostykę i leczenie ambulatoryjne chorych z cukrzycą oraz kontynuacje leczenia pacjentów wypisywanych z Oddziału, a także kompleksową edukację diabetologiczną prowadzona przez wykwalifikowanego edukatora. Poradnia jest czynna codziennie.

Personel Oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje i aktualizuje wiedzę, biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach. Pracujący w Oddziale lekarze są w trakcie specjalizacji szczegółowych, a także maja otwarty przewód doktorski. Oddział prowadzi badania naukowe we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Posiadamy akredytacje do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz diabetologii, a także prowadzimy staże kierunkowe z diabetologii. Oddział jest dobrze postrzegany przez studentów medycyny i młodszych lekarzy, którzy wybierają go jako miejsce praktyk studenckich, staży podyplomowych i specjalizacji.

Personel medyczny

  • Mirosława Gierlic Pielęgniarka Oddziałowa

Lekarze

  • dr n. med. Sylwia Wenclewska Kierownik Oddziału

Interaktywny Plan Szpitala