Oddział Medycyny Paliatywnej / Hospicjum Stacjonarne

Oddział Medycyny Paliatywnej / Hospicjum Stacjonarne

Dane kontaktowe

Oddział Medycyny Paliatywnej udziela świadczenia pacjentom cierpiącym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące schorzenia .

Opieka nad pacjentem paliatywnym obejmuje wszechstronne działania zespołu interdyscyplinarnego ( pielęgniarka , lekarz, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, duszpasterz) mające na celu zaspokajanie potrzeb somatycznych, psychosocjalnych oraz duchowych, poprzez wczesne ustalanie zagrożeń i potrzeb, zapobieganie i niesienie ulgi w cierpieniu ,chorym na przewlekłe, postępujące, ograniczające życie choroby o niekorzystnym rokowaniu oraz wsparcie ich rodzin.

Świadczenia Opieki Paliatywnej realizowane są poprzez :

  • Oddział Medycyny Paliatywnej
  • Hospicyjną Opiekę Domową
  • Poradnie Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej przyjmuje przede wszystkim pacjentów z rozpoznaną , nie poddającą się leczeniu przyczynowemu chorobą nowotworową. Integralną częścią opieki paliatywnej jest opieka sprawowana w domu chorego przez zespół interdyscyplinarny. Pacjenci mogą również skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Poradnię Medycyny Paliatywnej. Wszystkie świadczenia finansowane są w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główne cele Opieki Paliatywnej to: 

  • poprawa jakości życia chorych osiągana poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, społecznego i duchowego
  • aktywizacja do możliwie pełnego życia, pomimo postępu choroby
  • uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego 
  • wspomaganie rodziny chorego w trakcie trwania choroby i w okresie żałoby.

Świadczenia Medycyny Paliatywnej realizowane są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje. Lekarze są specjalistami w dziedzinie anestezjologii oraz medycyny paliatywnej. Kadra pielęgniarska z wieloletnim doświadczeniem, każda pielęgniarka posiada kurs kwalifikacyjny z dziedziny opieki paliatywnej. Pacjenci i rodziny zmagające się z chorobą mają możliwość skorzystania z opieki psychologa klinicznego. Oddział ma pełny dostęp do diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz nowoczesnego sprzętu ułatwiającego pielęgnację i działania na rzecz poprawy jakości życia. Oddział Medycyny Paliatywnej mieści się w nowo wyremontowanym obiekcie, który zwiększa komfort pobyty pacjenta w oddziale. Dokładamy wszelkich starań aby każdy pacjent miał poczucie bezpieczeństwa, stworzone warunki do kompetentnej opieki w atmosferze zaufania ,wsparcia i życzliwości

Personel medyczny

  • Karolina Wojtysiak Pielęgniarka Oddziałowa:

Lekarze

  • lekarz Beata Ulatowska Kierownik Oddziału

Interaktywny Plan Szpitala