Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu przyjmuje skargi i wnioski:
  • po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przez Sekretariat Szpitala pod nr tel. 43 827-83-81,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@szpitalsieradz.pl,
  • złożenie pisma na Biuro Podawcze Szpitala,
  • drogą korespondencyjną kierując pismo na adres: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz.


  • W Centrum Psychiatrycznym w Warcie interesantów przyjmuje Rzecznik Praw Pacjenta, który jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Przyjmuje interesantów w pokoju nr 7 budynku administracji Centrum Psychiatrycznego w Warcie, w czwartek w godz. 7.00-15.00 oraz w drugą i czwartą środę każdego miesiąca od godz. 6.30 do godz. 11.00. Kontakt tel. 664 082 695, email: zdanowicz@rpp.gov.pl
  • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przyjmuje: poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 14.00 (II piętro Dział Administracji - pokój 224)
  • Ordynator/Kierownik Komórki Organizacyjnej, której dotyczy skarga lub wniosek (oddział, poradnia, dział, zakład diagnostyczny)
  • Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, tel. 22 572-60-40 lub 22 572-60-42, Wydział Skarg i Wniosków: tel. 22 572-60-21, 22 572-61-55, 22 572-61-95, 22 572-62-44
  • Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź .Dział Skarg i Wniosków: tel. 42 275-41-40. 42 275-41-43
  • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-71 Warszawa, Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych) czynna poniedziałek - piątek w godz. 8.00-18.00) Sekretariat: tel.: 22 532-82-50, fax: 22 532-82-30, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
Udostępnij: