Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

Pracownik socjalny - Pani Ewa Trzcińska

Pracownik socjalny - Pani Anna Balcerzak

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 - pracownik socjalny został przeniesiony na parter obok Rehabilitacji Kardiologicznej .

Dane do kontaktu:

tel: 43 827 88 32

email: pr.socjalny@szpitalsieradz.pl

Celem pracownika socjalnego jest rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych pacjenta, mających znaczący wpływ na poprawę stanu jego zdrowia, a tym samym skracających okres jego hospitalizacji do niezbędnego minimum. Dla pacjenta oraz jego rodziny ważne jest poczucie bycia rozumianym, wsparcie ze strony osoby niosącej pomoc, zachęcanie do wspólnego zastanowienia się nad możliwościami rozwiązania problemów, uczciwość pomagającego, jego troska i życzliwe zainteresowanie.

Do głównych zadań Pracownika Socjalnego ds. Pacjentów Szpitala należy:

• kompleksowe rozpoznawanie potrzeb socjalno-bytowo-opiekuńczych pacjentów i podejmowanie działań w celu ich zaspokajania,

 • zapewnienie łączności pomiędzy hospitalizowanym chorym a środowiskiem życia danej osoby, innymi podmiotami leczniczymi, z których chory korzystał poprzednio lub będzie korzystać po opuszczeniu szpitala, instytucjami pomocy społecznej,

 • przekazywanie służbom pomocy społecznej informacji o pacjentach, w przypadku których występuje ryzyko braku należytej opieki w dotychczasowym miejscu pobytu bądź niemożności zapewnienia opieki przez osoby bliskie,

• planowanie pomocy socjalnej stosownie do stanu chorego na podstawie przeprowadzonego wywiadu,

 • dobieranie metod i sposobów realizacji pomocy socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • przeprowadzenie wywiadu z bliskimi pacjenta w celu rozpoznania sytuacji socjalno-bytowej po zakończeniu hospitalizacji,

 • udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do ZOL, DPS, środowiskowych domów samopomocy,

 • udzielanie pomocy pacjentom-osobom bezdomnym (informowanie o możliwości umieszczania w schroniskach, noclegowniach itp.),

 • informowanie o możliwościach pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego,

 • występowanie o przyznanie pacjentowi prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

#BBD0E0 »

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Pracownik Socjalny 04.02.2023 06:00 pdf 278,03 KB 79
Udostępnij: