Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym https://szpitalsieradz.pl


Definicje


Administrator - oznacza Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, dalej jako „Szpital”.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie szpitale.lodzkie.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 

Gromadzenie danych


Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera Szpitala.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
▪ publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
▪ nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;
▪ czas nadejścia zapytania;
▪ pierwszy wiersz żądania HTTP;
▪ kod odpowiedzi HTTP;
▪ liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
▪ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Szpitala nastąpiło przez odnośnik;
▪ informacje o przeglądarce Użytkownika;
▪ informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
Nie identyfikujemy Użytkowników stron Szpitala dopóki nie przeprowadzają ataków na stronę lub serwer Szpitala oraz nie przekazujemy danych Użytkowników do jakiejkolwiek strony trzeciej bez podstawy prawnej.

Wykorzystywanie danych
Pliki Cookies są używane przez Szpital w celach funkcjonalnych i statystycznych. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem Szpitala.
Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Szpitala lub na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa podmiotom uprawnionym.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Szpitala


Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisu Szpitala ani śledzenia Użytkowników.
Pliki Cookies stosowane w serwisach Szpitala nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.
Ustawienia dotyczące plików Cookies mogą być zmienione w opcjach przeglądarki.
W celu zarządzania ustawieniami plików Cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:
• Internet Explorer - http://support.microsoft.com/
• Chrome - http://support.google.com/chrome/
• Safari - http://support.apple.com/
• Firefox - http://support.mozilla.org/pl/
• Opera - http://help.opera.com/Windows/
Urządzenia mobilne:
• Android - http://support.google.com/chrome/
• Safari - http://support.apple.com/
• Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/

Odnośniki do innych stron

Serwis Szpitala zawiera odnośniki do innych stron WWW.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam udostępnioną.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Szpitala.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

Udostępnij: