Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

Rejestracja Ogólna do Poradni Specjalistycznych-43 827 83 45. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00

 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Geriatryczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • PoradniaNeurologiczna
 • PoradniaKardiologiczna
 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Pracownia badań EEG


Rejestracja Ogólna do Poradni Okulistycznej i Diabetologicznej -43 827 83 31

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:30

Zakład Diagnostyki Obrazowej

 • badania RTG i USG, odbiór wyników -43 827 88 98

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

 • Rezonans Magnetyczny - 43 827 88 44Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30
 • Tomograf Komputerowy -43 827 88 99 Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30


Zakład Rehabilitacji Leczniczej rejestracja na zabiegi - 43 827 88 64 czynna od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:30

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej - 42 827 84 88 Czynna codziennie w godzinach od 8:00 do 14:30

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza „K” -43 827 84 58 Czynna od poniedziałku do piątku od godzinach od 8:00 do 10:00

Poradnia Medycyny Rodzinnej- 43 827 82 51 i 43 827 82 44 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00

Poradnia Medycyny Paliatywnej - 43 827 83 07 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc - 43 827 10 21 wew.252 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna -43 827 83 04 Czynna poniedziałek 8:00-15:35, od wtorku do piątku -7:00-14:35

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej - 43 827 82 65 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05

Pracownia DiagnostykiEndoskopowej - 43 827 88 15 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05

Pracownia badań EMG - 43 827 8318 Czynna poniedziałek, wtorek, środa i piątek od godziny 9:00 do 13:00

Przychodnia Stomatologiczna

 • Poradnia Chirurgii Szczękowo Twarzowej - 43 827 82 64

Czynna:

Poniedziałek 10:00-14:00

Wtorek 11:00-15:00

Środa 11:00-15:00

 • Poradnia Ortodontyczna - 43 827 82 64

Czynna:

Poniedziałek 14:00-17:00 

Wtorek 8:00-11:00

Środa 8:00-11:00

Czwartek 14:00-17:00

Piątek 8:00-11:00

 • Protetyki Stomatologicznej - 43 827 88 13

Czynna:

Poniedziałek 12:00-17:00 

Wtorek 8:00-13:00

Środa 8:00-13:00

Czwartek 8:00-13:00

Piątek 8:00-13:00

 • Poradnia Błon Śluzowych Przyzębia - 43 827 83 94

Czynna:

Poniedziałek 14:00-17:00 

Wtorek 8:00-13:00

Środa 14:00-17:00

 • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej - 42 827 82 72

Czynna w środyw godzinach 7:30-9:00

 • Poradnia Stomatologiczna - 43 827 82 72

Czynna:

Poniedziałek 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00

Poradnia Logopedyczna - 43 827 82 80

Czynna:

Poniedziałek 11:00-19:00 

Wtorek 8:00-12:00

Środa 11:00-19:00

Czwartek 11:00-19:00

Piątek 8:00-19:00

Centrum Psychiatryczne w Warcie

 • Poradnie Zdrowia Psychicznego - 43 829 62 93Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00
 • Poradnia Leczenia Uzależnień - 43 829 63 36Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Rejestracja Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałówce - 43 289 68 20Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:30

Udostępnij: