„Zakup ureterorenoskopu E kompaktowego dla Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu”

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu zgodnie z Umową Prewencyjną Nr U/PR/BWK/42/2022 zawartą w dniu 30.12.2022 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych zrealizował zadanie pn. „Zakup...

Czytaj dalej o „Zakup ureterorenoskopu E kompaktowego dla Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu”
Dofinansowanie

Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98 – 200 Sieradz jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 651 791,50 zł na...

Czytaj dalej o Dofinansowanie