Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa

Sieradz, dn. 19.06.2024 r.   Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98200 Sieradz,  tel. 43 827 88 91, zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o...

Czytaj dalej o Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wykonywania badań EEG

Sieradz, dn. 13.06.2024 r.   Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, 98200 Sieradz,  tel. 43 827 88 91, zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o...

Czytaj dalej o Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EEG
Sprzedaż zbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz zestawów komputerowych

O G Ł O S Z E NI E Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 posiada do sprzedaży zbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zestawy komputerowe. Wykaz ww. sprzętu przeznaczonego na sprzedaż oraz inne informacje można uzyskać na...

Czytaj dalej o Sprzedaż zbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz zestawów komputerowych