CENTRUM PSYCHIATRYCZNE W WARCIE

O placówce

Szpital posiada podpisane umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od 2013 r Centrum Psychiatryczne w Warcie funkcjonuje w strukturze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Kontynuuje ponad 100 letnią tradycję leczenia chorób psychicznych. Historia Szpitala Psychiatrycznego w Warcie sięga połowy XIX wieku, kiedy to powstał projekt budowy w budynkach poklasztornych lecznicy - przytułku dla osób umysłowo chorych. Oficjalnie Szpital otwarto 29 lipca 1908 roku.
Centrum Psychiatryczne w Warcie zapewnia lecznictwo psychiatryczne oraz terapię uzależnień w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych.
W strukturze Szpitala funkcjonuje sześć oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Leczenia Uzależnień, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Oddział Psychiatrii Sądowej


Wewnętrzne numery telefoniczne