Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

 
 
tel. 8296 261 Koordynator Oddziału
tel. 8296 262 - Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 8296 268 - Gabinet Zabiegowy
tel. 8296 281 - Korytarz
tel. 8296 258 - Sekretarka Medyczna
tel. 8296 279 - Gabinet Lekarski
tel. 8296 236 - Gabinet Psychologów
tel. 8296 257 - Terapia Zajęciowa

 

Koedukacyjny, 38-mio łóżkowy Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej (ORP).
W myśl zasad ustanowionych przez NFZ, pobyt w ORP wynosi maksymalnie sześć miesięcy. Oczywiście pobyt pacjenta może być krótszy, a zależy to od indywidualnych postępów terapeutycznych poszczególnych pacjentów.

Do pobytu w oddziale mogą być rekrutowani pacjenci z rozpoznaniami:

 • F20-F39 (obecnie około 80% pacjentów oddziału - to pacjenci z rozpoznaniem F20-F25, dla których jest oferowany szeroki zakres terapii i psychoedukacji),
 • F00-F09 (z uwagi na konieczność aktywnego uczestnictwa w programach terapeutycznych - rekrutacja dotyczyć będzie głównie pacjentów z rozpoznaniami łagodnych otępień, organicznych zaburzeń nastroju i osobowości),
 • F70-F79 (z uwagi na konieczność aktywnego uczestnictwa w programach terapeutycznych - rekrutacja dotyczyć będzie głównie pacjentów z rozpoznaniami upośledzeń umysłowych w stopniu lekkim).

Do oddziału nie będą kierowane osoby z:

 • zaostrzeniem psychozy,
 • zaostrzeniem choroby somatycznej, pogorszeniem ogólnej sprawności motoryeznej (pacjenci swobodnie przemieszczają się pomiędzy dworna piętrami oddziału, co warunkuje konieczność dostatecznej sprawności fizycznej i braku znaczących zaburzeń orientacji),
 • zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi, pobudzeniem,
 • nie wyrażające zgody na pobyt, leczenie i aktywne uczestnictwo w oferowanych programach terapeutycznych (każda osoba przed przyjęciem do oddziału podpisuje odrębną zgodę na tzw. „kontrakt terapeutyczny")

Nie są przeciwwskazaniem do umieszczenia w oddziale  utrwalone zaburzenia urojeniowe bądź omamy nie warunkujące bezpośrednio zachowania pacjenta w oddziale.

Każdorazowo,   decyzja  o  przyjęciu   pacjenta  do  oddziału   poprzedzona  będzie konsultacją pacjenta i jego rodziny z zespołem terapeutycznym ORP (lekarz, psycholog). 

Personel medyczny:

 • Dorota Kaczmarek –Koordynator medyczny oddziału (specjalista psychiatra)
 • Tomasz Kowalik (specjalista psychiatra)
 • Katarzyna Neyman – Koordynator Zespołu psychologów (specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta)
 • Elżbieta Łukomska – psycholog  (specjalista psycholog kliniczny)
 • Lidia Szymańska – Pielęgniarka Oddziałowa
 • Anna Leśniczak - sekretarka medyczna
 • Barbara Gałęcka - terapeuta zajęciowy
 • Kinga Nawrocka - terapeuta zajęciowy