Blok operacyjny

Blok operacyjny

Kadra

 Urszula  Bachor
Urszula Bachor
Pełna kadra oddziału →

Personel medyczny

  • Marzena Stępień Pielęgniarka Oddziałowa
  • Urszula Bachor Kierownik Oddziału

Interaktywny Plan Szpitala