Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej sięga historią do 1973 roku, kiedy został powołany Zespół Opieki Zdrowotnej dla powiatu sieradzkiego. W październiku 1990 roku, wraz z większością innych oddziałów ortopedia została przeniesiona do nowo wybudowanego szpitala.

Oddział składa się z 2 podjednostek: 17 łóżkowego odcinka A, gdzie hospitalizowani są Pacjenci po operacjach wymiany stawów, operacjach rekonstrukcyjnych i rewizyjnych oraz z 37 łóżkowego odcinka B, gdzie hospitalizowani są głównie Pacjenci urazowi i gdzie znajduje się sala septyczna. Do dyspozycji oddziału oddane są 2 sale operacyjne. Zespół lekarski i pielęgniarski Oddziału posiada ogromne doświadczenie kliniczne. W Oddziale liczącym 54 łóżek wykonujemy ponad 1800 operacji rocznie, w tym ponad 250 operacji wymiany stawów (endoprotezoplastyk). Długoletnie doświadczenie naszego zespołu, składającego się także ze specjalistów akademickich, zdobyte w kraju i za granicą oraz ich różnorodna specjalizacja umożliwiają zaopatrzenie pacjentów z większością chorób ortopedycznych i urazów narządu ruchu, także tzw. urazów sportowych. Wykonujemy operacje wymiany stawów (tzw. aloplastyki) oraz wymiany uszkodzonych i zużytych elementów protez (tzw. realoplastyki) z użyciem nowoczesnych systemów rekonstrukcji kostnej. Nowo zakupiony sprzęt artroskopowy pozwala nam na przeprowadzanie pełnego zakresu rekonstrukcji więzadłowych i naprawy chrząstki stawowej. U większości pacjentów zabiegi operacyjne wykonujemy z zastosowaniem nowatorskich technik mini-inwazyjnych (alloplastyka, chirurgia urazowa, artroskopia, chirurgia palucha koślawego), które charakteryzują się znacznie mniejszym uszkodzeniem tkanek podczas operacji i krótszym okresem rekonwalescencji. Uczestniczymy w licznych konferencjach i sympozjach a nasze doświadczenie kliniczne pozwala na prowadzenie szkoleń dla lekarzy z zakresu artroskopii i chirurgii stawu skokowego i stopy. Jesteśmy autorami publikacji dotyczącej tematyki endoprotezoplastyki stawów, chirurgii stawu skokowego i stopy, artroskopii i ortotyki.

Ściśle współpracujemy z Oddziałem Neurochirurgii w zakresie operacji kręgosłupa oraz z Oddziałem Rehabilitacji, gdzie nasi Pacjenci mają zapewniony pobyt rehabilitacyjny po operacjach wymiany stawu.

Nasz zespół wykonuje następujące zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ortopedycznej :

  • aloplastyka (endoprotezoplastyka) i realoplastyka: stawu biodrowego - także techniki MIS, stawu kolanowego, stawu ramiennego, stawu skokowego.
  • artroskopia operacyjna (pełen zakres) stawów: ramiennego, łokciowego, kolanowego, skokowego (uszkodzenia ścięgien, więzadeł, chrząstki stawowej, łąkotki, obrąbka stawowego, niestabilność stawu etc.)
  • zabiegi korekcyjne stopy (paluch koślawy, płaskostopie), osteotomie z użyciem implantów, korekcje małych stawów, operacje zaburzeń zrostu kostnego (stawy rzekome),
  • pełen zakres chirurgii urazowej: zespolenia śródszpikowe, płytkowe oraz stabilizacje zewnętrzne w urazach kończyn dolnych, górnych oraz miednicy. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z ortopedii i traumatologii. Pozdrawiamy, Zespół Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej.

Lekarze

  • lekarz Dariusz Nowak p.o. Kierownik Oddziału

Interaktywny Plan Szpitala