Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny

Kadra

dr Dawid  Wrona
dr Dawid Wrona
Pełna kadra oddziału →

Oddział Neurochirurgii w Sieradzu rozpoczął swoją działalność od dnia 01.01.2001 roku i obecnie posiada 25 łóżek

Kierownik Oddziału:

dr n. med. Marek Kopytek – specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii. Specjalizacja II stopnia w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii : 1988 rok,

Obronił pracę na stopień doktora nauk medycznych pt: „Badanie zmian wewnątrzczaszkowych metodą ultrasonografii czasu rzeczywistego z uwzględnieniem igłowej biopsji mózgu” w 1990 roku.

Profil, specyfika, zakres operacji Oddziału Neurochirurgii:

Chirurgia Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) oraz chirurgia kręgosłupa i chirurgia nerwów obwodowych. Neurotraumatologia (chirurgia urazów głowy, kręgosłupa i nerwów obwodowych). Neurochirurgiczne leczenie pacjentów z zespołami bólowymi.

Neurochirurgia mózgu: : ciężkie urazy głowy i mózgu, krwiaki wewnątrzczaszkowe, guzy mózgu, tętniaki tętnic mózgowych, operacje wodogłowia, torbieli mózgu nienowotworowych, operacje plastyczne - plastyka ubytków kości czaszki po urazach i przebytych operacjach. Operacje w neuralgii trójdzielna oraz innych nerwów czaszkowych, biopsje zmian wewnątrzczaszkowych BACC kierowane ultrasonograficznie. Operacje przeprowadzane przy użyciu CUSA (aspiracyjny chirurgiczny nóż ultradźwiękowy), z wykorzystaniem mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego z kamerą i torem wizyjnym do prowadzenia dokumentacji video i podglądu operacji , pod kontrolą śródoperacyjną ultrasonografu.

Neurochirurgia kręgosłupa: operacje dysków w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym metodą klasyczną oraz MIS (chirurgia minimalnie inwazyjna), w mikroskopie operacyjnym. Implanty dysków stałe, półdynamiczne i ruchome. Operacje urazów i złamań kręgosłupa, w chorobie zwyrodnieniowej, kręgozmykach – stabilizacje implantami tytanowymi, PEEK (węglowymi) klasyczne i przezskórne. Minimalnie inwazyjne –leczenie złamań osteoporotycznych i innych rodzajów złamań kręgosłupa – (wertebroplastyka i kyfoplastyka) wypełnianie złamanych kręgów cementem kręgosłupowym aplikowanym przezskórnie. Stabilizacje międzywyrostkowe i międzytrzonowe w niestabilności kręgosłupa. Operacje -stabilizacje czaszkowo-kręgosłupowe przy złamaniach górnego odcinka kręgosłupa szyjnego, uszkodzeniach złącza czaszkowo-kręgosłupowego, operacje kręgosłupa z dojścia przedniego i tylnego. Operacje mikroskopowe guzów nowotworowych kręgosłupa , rdzenia kręgowego i wad kręgosłupa oraz ropni.

 Neurochirurgia nerwów obwodowych: operacje mikroskopowe naprawcze po urazach nerwów obwodowych, zespoły cieśni- z ucisku w kończynach górnych i dolnych, nerwu pośrodkowego, łokciowego, górnego otworu klatki piersiowej.

Neurochirurgia u pacjentów z bólami : neuralgia trójdzielna, neuralgia międzyżebrowa, zespoły bólowe kręgosłupa ostre, przewlekłe. Metoda neurolizy i adhezjolizy chirurgicznej, farmakologicznej , kriolezji.

Zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne:

Rezonans Megnetyczny (MR) tomografia komputerowa (CT), angiografia mózgowa angio MR i angio-TK). Blok operacyjny neurochirurgiczny: mikroskop neurochirurgiczny, nóż ultradźwiękowy CUSA do operacji guzów mózgu i rdzenia kręgowego, śródoperacyjne USG, śródoperacyjne rtg - „ramię C”, zestaw do neuromonitoringu śródoperacyjnego potencjałów wywołanych w operacjach chorób mózgu i rdzenia kręgowego, instrumentarium do operacji neurochirurgicznych klasycznych i zestaw do mikroskopowej minimalnie inwazyjnej chirurgii dysków lędźwiowych, instrumentaria do wszczepiania różnych odmian implantów kręgosłupowych do wszystkich odcinków kręgosłupa ,narzędzia do operacji mikrochirurgicznych z użyciem mikroskopu, wiertarki i kraniotomy szybkoobrotowe

Perspektywy rozwoju: zaplanowany jest kompleksowy remont bloku operacyjnego neurochirurgii z wyposażeniem w nowoczesną zintegrowaną modułową aparaturę i sprzęt operacyjny współpracujacą z teleradiologią, umożliwiającą fuzję obrazów diagnostycznych w czasie operacji w mikroskopie operacyjnym neurochirurgicznym, współpracującą interaktywnie między innymi z neuronawigacją elektromegnetyczną. Wyposażenie w zestawy endoskopowe do operacji chorób mózgu i kręgosłupa. Dalszy rozwój chirurgii mózgu, kręgosłupa, a zwłaszcza jego implantologii małoinwazyjnej, stały rozwój naukowy oraz zdobywanie nowych , praktycznych umiejętności przez kadrę lekarską i personel pielęgniarski.

Lekarze

  • dr Dawid Wrona Kierownik oddziału

Personel medyczny

  • Karolina Prylińska Pielęgniarka Oddziałowa

Interaktywny Plan Szpitala