Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Pacjenci pododdziału zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszych zasad w celu osiągnięcia współpracy i jak najlepszych wyników terapeutycznych pobytu w pododdziale.