Pracownie Hemodynamiki i Elektrofizjologii

Kierownik Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii:

dr n. med. Piotr Tyślerowicz - Centralny Szpital kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie - I Klinika Kardiologii

Z-ca Kierownika:

dr n. med. Piotr Zając - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego - I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Lekarze w Pracowni Hemodynamiki:

dr n. med. Maciej Ceślik - Wojskowy Instytut Medyczny - Klinika Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Jacek Jędrzejczyk - Centralny Szpital Kliniczny CKD - Klinika Kardiologii w Łodzi

dr n. med. Marcin Krakowian - Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

dr n. med. Michał Malinowski - Wojskowy Instytut Medyczny - Klinika Kardiologii w Warszawie

dr n. med. Teresa Rusicka - Szpital im. Jana Pawła II Centrum Medyczne HCP, Poznań - Klinika Kardiologii

dr n med. Piotr Lenczewski - Wojskowy Instytut Medycyny - Klinika Kardiologii w Warszawie

dr n med. Łukasz Kołtowski - WUM CSK w Warszawie, ul. Banacha 1a

Lekarze w Pracowni Elektrofizjologii:

dr n. med. Michał Chudzik - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego - I klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. Andrzej Oszczygieł - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego - I klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. Piotr Zając - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego - I klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. Paweł Życiński - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego - I klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi