Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

Deklaracja najwyższego kierownictwa szpitala


Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ustanowił, wdrożył i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania zintegrowany z Polityką Ochrony Danych Osobowych zapewniający poufność, dostępność i integralność przetwarzanych informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność oraz utrzymanie ciągłości realizacji kluczowych procesów i zadań.

Wielopoziomowy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania, będący częścią całościowego systemu zarządzania Szpitalem, został oparty na podejściu wynikającym z ryzyka i odnosi się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania tj. ochrony informacji w każdym punkcie ich przetwarzania oraz skutecznego zarządzania odtworzeniem kluczowych procesów na zdefiniowanym minimalnym akceptowalnym poziomie przed, w trakcie oraz po wystąpieniu sytuacji kryzysowej.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania w Szpitalu opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie Norm ISO 27001 i 22301, a jego wymagania mają charakter zintegrowany z innymi procesami funkcjonującymi w tym z Polityką Ochrony Danych Osobowych wg wymagań RODO.

Dyrektor Szpitala deklaruje, w szczególności:

  1. zapewnienie zasobów niezbędnych do utrzymania, rozwoju i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania,
  2. zaangażowanie w odniesieniu do ustanowionego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania, w tym kompleksową ochronę informacji i aktywów wspierających ich przetwarzanie oraz utrzymanie ciągłości działania Szpitala,
  3. promowanie ciągłego doskonalenia ustanowionego Systemu,
  4. kierowanie i aktywne wspieranie osób przyczyniających się do osiągnięcia skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania,
  5. stałe podnoszenie świadomości pracowników Szpitala w zakresie bezpieczeństwa informacji
    i ciągłości działania.


Dyrektor

Daniel Joachimiak

31.01.2023.

Udostępnij: