Sprzedaż zbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz zestawów komputerowych

O G Ł O S Z E NI E Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 posiada do sprzedaży zbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zestawy komputerowe. Wykaz ww. sprzętu przeznaczonego na sprzedaż oraz inne informacje można uzyskać na...

Czytaj dalej o Sprzedaż zbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz zestawów komputerowych
Usługa pocztowa w obrocie krajowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńsk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 98200 Sieradz, przedstawia wykaz oferentów, którzy złożyli oferty w toku przeprowadzonego postępowania ofertowego na „Usługi...

Czytaj dalej o Usługa pocztowa w obrocie krajowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńsk