Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

RYS HISTORYCZNY

Wszystkie opracowania historyczne, dotyczące Sieradza, zgodnie przyjmują istnienie szpitala w tym mieście od 1416 r. Wtedy właśnie przy kościółku Św. Ducha powstał przytułek ufundowany przez rycerstwo ziemi sieradzkiej "na pamiątkę konfliktu z Krzyżakami". Głównym fundatorem szpitala był kasztelan sieradzki Marcin Zaręba. Szpital stanął przy zbiegu ulic Warckiej i Sienkiewicza. Zaznaczyć należy, że do XIX wieku szpitale spełniały jedynie funkcję placówek opieki społecznej, nie prowadząc zupełnie działalności leczniczej i nie zatrudniając wykształconego personelu medycznego. W XIX wieku zdecydowany rozwój medycyny i narastająca potrzeba stworzenia zorganizowanego lecznictwa, stała się przyczyną zbiórki środków na budowę nowego szpitala w Sieradzu. Dzięki tym środkom w latach 1845 - 1851 powstał szpital Św. Józefa. W 1929 roku szpital zostaje przemianowany na Szpital Powiatowy w Sieradzu pod wezwaniem Św. Józefa. i tym samy staje się główna placówką leczniczą. W trakcie II Wojny Światowej sieradzki szpital świadczył usługi głównie na potrzeby żołnierzy niemieckich, jednak dzięki życzliwości ówczesnej dyrekcji korzystali z niego także Polacy, mimo niezadowolenia niemieckich władz wojskowych. Po zakończeniu działań wojennych sieradzki szpital bardzo szybko wznowił działalność na rzecz ludności lokalnej. Funkcjonowały wtedy oddziały: interny dziecięcej i męskiej, ginekologiczno - położniczy oraz laboratorium. W 1950 roku rozpoczęto budowę nowego szpitala. Do zachodniej ściany istniejącego szpitala dobudowano dwupiętrowy budynek, z wysokim poddaszem i sutereną. Budynek oddano do użytku w 1953 roku. W dniu 1 czerwca 1973 roku Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu powołano Zespół Opieki Zdrowotnej dla powiatu sieradzkiego. Dwa lata później, kiedy Sieradz stał się stolicą województwa powstał Wojewódzki Szpital Zespolony z tymczasową siedzibą w Łasku. Równocześnie rozpoczęto budowę nowego Wojewódzkiego Szpitala przy ul. Armii Krajowej 7 w Sieradzu. Pierwszych pacjentów w nowym szpitalu przyjęto 22 maja 1990 roku na oddziały kardiologii i otolaryngologii, a we wrześniu i w październiku uruchomiono kolejne oddziały: urologii, diabetologii, ortopedii, nefrologii i chirurgii. Mimo umieszczenia siedziby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łasku w Sieradzu cały czas działał Zespół Opieki Zdrowotnej przy ul. Nenckiego 2, który w czerwcu 1994 roku został włączony w struktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Sieradzu mieszczącego się wówczas już przy ul. Armii Krajowej 7. W tym czasie Szpital przy ul. Armii Krajowej ukierunkowany był głównie na specjalistyczną diagnostykę i leczenie operacyjne. Natomiast "stary" szpital świadczył usługi w zakresie opieki długoterminowej. W październiku 1998 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Sieradzu został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, stając się tym samym jednostką samofinansującą, realizującą świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, hospitalizacji, porad specjalistycznych, diagnostyki, stomatologii i rehabilitacji Z dn. 1 lipca 2000 roku wydzielono ze struktur SP ZOZ w Sieradzu Wojewódzki Szpital Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej, mieszczący się przy ul. Nenckiego 2. W związku z tym do Szpitala przy ul. Armii Krajowej przeniesiono trzy oddziały: chorób wewnętrznych, neurologii i reumatologii. Obecnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Armii Krajowej 7 w Sieradzu liczy 17 oddziałów, gdzie na 626 łóżkach rocznie hospitalizowanych jest ok. 19 tys. pacjentów, a w Poradniach Specjalistycznych udzielanych jest ok. 170 tys. porad. 1 października 2008 roku do struktur SPZOZ w Sieradzu wrócił Szpital przy ul. Nenckiego 2 poszerzając o kolejne 4 oddziały zakres świadczonych usług medycznych. Rok 2013 to dalsze poszerzenie działalności o Oddział Rehabilitacji Dzieci mieszczący się w Rafałówce, oraz decyzję Organu Założycielskiego Szpitala o połączeniu SPZOZ w Sieradzu i Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie. Oficjalne połączenie nastąpiło od 1 stycznia 2014 roku. 1 luty 2014 to kolejna zmiana tym razem nazwy na Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. 

PATRON 

Prymas Wyszyński


Kardynał Stefan Wyszyński Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zezuli /Mazowsze/ z małżeństwa Stanisława Wyszyńskiego z Julianną Karp. W latach 1912-1915 uczęszczał do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie. W Seminarium włocławskim ukończył studia filozoficzno-teologiczne w 1924 roku.. W dniu 3 sierpnia tegoż roku został wyświęcony na kapłana w katedrze włocławskiej. W latach 1925-29 odbywa studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie obrony pracy z Prawa kanonicznego pod tytułem: "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". Dnia 4 marca 1946 roku zostaje mianowany przez Papieża Piusa XII biskupem Diecezji Lubelskiej. Dnia 12 listopada 1948 roku zostaje mianowany Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Warszawskim, Prymasem Polski. Zmarł w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 1981 roku w Warszawie. 12 września 2021, w czasie uroczystej Mszy św., Kardynał Stefan Wyszyński został beatyfikowany i włączony w poczet Błogosławionych Kościoła Katolickiego


Udostępnij: