Oddział Neurologiczny / Oddział Udarowy

Oddział Neurologiczny / Oddział Udarowy

Kadra

dr n. med. Mariusz Cybertowicz
dr n. med. Mariusz Cybertowicz
 Barbara Andrzejewska
Barbara Andrzejewska
Pełna kadra oddziału →

W Oddziale Neurologicznym i Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu zatrudnionych jest 6 lekarzy specjalistów neurologii oraz 2 lekarzy trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii, 19 pielęgniarek, dwóch fizjoterapeutów, logopeda, psycholog, sekretarka medyczna.

Oddział liczy 36 łóżek w tym sześciołóżkową salę intensywnej opieki neurologicznej z monitorowaniem podstawowych funkcji życiowych, wyposażoną w:

 • kardiomonitory
 • pulsoksymetry
 • defibrylator
 • aparat EKG

Oddział Neurologiczny posiada również następujące gabinety:

 • zabiegowy
 • pokój badań
 • pracownię EEG i EMG (pracowania zlokalizowana poza obszarem Oddziału)

Zakres usług leczniczo-diagnostycznych świadczonych w Oddziale Neurologicznym obejmuje m. in

 1. diagnostykę i leczenie:
 • niedokrwiennych udarów mózgu ( w tym leczenie trombolityczne)
 • krwotocznych udarów mózgu
 • nowotworów ośrodkowego układu nerwowego
 • padaczki i innych zaburzenia świadomości
 • chorób nerwów obwodowych
 • chorób mięśniowo-nerwowych i mięśniowych, między innymi miastenii, stwardnienia zanikowego bocznego
 • stwardnienia rozsianego i pokrewnych choroby demielinizacyjnych
 • chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, między innymi choroby Parkinsona i innych zespołów pozapiramidowych
 • bólów i zawrotów głowy
 • zespołów bólowych korzeniowych o różnej etiologii
 1. fizykoterapię pacjentów z udarem niedokrwiennym i krwotocznym mózgu
 2. rehabilitację mowy prowadzoną przez logopedę
 3. terapię psychologiczną prowadzoną przez psychologa
 4. kontynuację leczenia w ramach Poradni Neurologicznej


Oddział posiada akredytację uprawniającą do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie neurologii.

W Oddziale i Poradni Neurologicznej prowadzone jest leczenie stwardnienia rozsianego w ramach programu lekowego stwardnienia rozsianego w zakresie I linii leczenia.

Lekarze

 • dr n. med. Mariusz Cybertowicz Kierownik Oddziału

Personel medyczny

 • Barbara Andrzejewska Pielęgniarka Oddziałowa

Interaktywny Plan Szpitala