Oddział Chirurgiczny

Kadra

dr hab. n. med. Jacek Śmigielski
dr hab. n. med. Jacek Śmigielski
Pełna kadra oddziału →

Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych

- w godzinach pracy informacji udziela w miarę dostępności kierownik oddziału, zastępca kierownika lub lekarz prowadzący. W godzinach dyżuru odpowiednio lekarz dyżurny.

Specyfika oddziału

Oddział chirurgiczny znajduje się na III piętrze głównego budynku szpitala liczba łóżek – 54, w salach 2 i 3 osobowych zatrudnionych jest 10 lek. spec. II 0, 1 rezydent, 1 lek med. w trakcie specjalizacji; 26 pielęgniarek z których 4 posiada wykształcenie wyższe mgr, 10 wykształcenie wyższe licencjackie i 6 pielęgniarek jest w trakcie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 2 opiekunki medyczne p.o. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Jacek Śmigielski, Pielęgniarka Oddziałowa: Marzena Pietraszewska

W oddziale funkcjonuje sala wzmożonej obserwacji – 4 stanowiskowa, wyposażona w urządzenia monitorujące typu kardiomonitory, przeznaczona dla pacjentów wymagających intensywnej obserwacji medycznej. Wykwalifikowana kadra lekarska zapewnia świadczenia na wysokim poziomie wg. obowiązujących standardów w zakresie:

 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii naczyniowej
 • chirurgii onkologicznej
 • chirurgii małoinwazyjnej i laparoskopowej
 • endoskopii diagnostycznej i zabiegowej
 • chirurgii przewodu pokarmowego
 • chirurgii proktologicznej
 • chirurgii gruczołów dokrewnych (tarczyca)
 • chirurgii urazowej

Korzystamy z możliwości i zalet chirurgii laparoskopowej – techniki operowania bez konieczności otwierania powłok. Metoda ta pozwala na przeprowadzanie zabiegów w szybki sposób, minimalizujemy ingerencję w tkanki, ból pooperacyjny, ryzyko powikłań i stres związany z leczeniem, a pacjentowi pozwalamy w krótkim czasie opuścić szpital. Wykonywane są przetoki tętniczo - żylne u chorych zakwalifikowanych do dializoterapii z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Operacje przepuklin wykonywane są metodami klasycznymi oraz beznapięciowymi, z zastosowaniem wszczepu syntetycznego. W leczeniu żylaków kończyn dolnych stosowana jest również metoda skleroterapii W ramach chirurgii onkologicznej w szczególności zajmujemy się leczeniem chirurgicznym nowotworów przewodu pokarmowego – zabiegi w zakresie jelita grubego, również laparoskopowo.

Procedura przyjęcia w oddział

a) pacjent do przyjęcia planowego zgłasza się ze skierowaniem do sekretariatu Oddziału, gdzie Kierownik lub Zastępca Kierownika ustala termin przyjęcia

b) zapisy chorych na zabiegi planowe odbywają od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 15. 00 Przyjęcie w uzgodnionym terminie odbywa się w dni powszednie oraz w niedzielę przez Izbę Przyjęć Szpitala Informacje dla pacjenta: – w wyznaczonym terminie przyjęcia w dzień powszedni chory zgłasza się ze skierowaniem, będąc na czczo, na izbę przyjęć na godz10:00 natomiast w niedzielę zgłasza się na godz. 15:00 – można spożyć lekki posiłek w godz. przedpołudniowych

Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien posiadać:

 • Dowód osobisty
 • Legitymację ubezpieczeniową
 • Skierowanie do szpitala
 • Dotychczas stosowane leki
 • Karty informacyjne z poprzedniego leczenia

Co można przynieść do szpitala?

 • przybory toaletowe i higieny osobistej
 • piżamę i bieliznę osobistą na zmianę
 • telefon komórkowy, radio, laptop - na własną odpowiedzialność, przy jednoczesnym spełnieniu warunku nie zakłócania pracy aparatury medycznej oraz spokoju innych pacjentów

UWAGA! Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, nie oddane do depozytu

Informacje dodatkowe:

Proszę nie przynosić na oddział kwiatów ciętych i doniczkowych. Jeżeli coś do jedzenia lub picia dla chorego, to tylko po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym. Okrycia wierzchnie proszę zostawiać w szatni na parterze (bezpłatna). W czasie odwiedzin proszę nie siadać na łóżkach chorych. Jednoczasowo mogą odwiedzić chorego max. 2 osoby. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chirurgii

Personel medyczny

 • Marzena Pietraszewska Pielęgniarka Oddziałowa

Lekarze

 • dr hab. n. med. Jacek Śmigielski p.o. Kierownik Oddziału

Interaktywny Plan Szpitala