Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu jest oddziałem drugiego stopnia referencji w trójstopniowej opiece nad noworodkami. Ilość noworodków urodzonych w naszym szpitalu na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat oscyluje około 1000 rocznie. Oprócz nowonarodzonych hospitalizowane są w naszym oddziale dzieci, które przyszły na świat również w innych szpitalach, wypisane zostały po urodzeniu do domu, a wymagają ponownej hospitalizacji z różnych powodów ( najczęściej z powodu nasilonej , przedłużającej się żółtaczki). Takich pacjentów mamy w ciągu roku kilkudziesięciu. Przebywają one w wydzielonej części oddziału.

Dzieci pierwsze dwie godziny po urodzeniu przebywają w kontakcie z matką „ skóra do skóry", o ile pozwala na to ich stan zdrowia. Po przyjściu na świat drogą cięcia cesarskiego , ze względu na ograniczenia dla matki wynikające z zabiegu operacyjnego, umożliwiamy kontakt „ skóra do skóry" ojcom. W oddziale preferujemy karmienie naturalne, jako najbardziej korzystny dla noworodka sposób odżywiania. Tym samym staramy się dbać o rozwój i pielęgnację więzi między matką i dzieckiem.

Oddział dysponuje 10 salami dla pacjentek po porodach, w których mogą przebywać po dwie matki z dziećmi. Oprócz tego mamy 4 sale tzw. „ rodzinne", w których matka przebywa z dzieckiem w towarzystwie bliskiej osoby, która może jej pomagać w codziennych czynnościach po trudach porodu. Jeśli stan dziecka wymaga obserwacji lub szczególnej opieki, zostaje ono umieszczone na Sali Opieki Pośredniej. Noworodek taki może przebywać w inkubatorze, zostać poddany monitorowaniu czynności życiowych, fototerapii bądź innej, stosownej formie leczenia . W bardzo trudnych sytuacjach zdrowotnych, noworodki umieszczane są na Sali Intensywnej Terapii, gdzie pomagamy im stosując specjalne metody terapeutyczne.

Po minięciu zagrożenia i poprawie stanu noworodek przenoszony jest na salę do matki tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Opiekę nad noworodkami sprawuje doświadczone grono lekarzy neonatologów oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarek i położnych. Aktualizujemy swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju sympozjach i konferencjach neonatologicznych. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z neonatologii.

Lekarze

  • Genowefa Szkudlarek Kierownik

Personel medyczny

  • Jolanta Matusiak Pielęgniarka Oddziałowa

Interaktywny Plan Szpitala