Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

tel. 43 8296201

Zadania Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego:

  1. Udzielanie informacji dotyczących zasad działania CZP, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy, a także miejsc uzyskania świadczeń pomocy społecznej
  2. Przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc oraz uzgodnienie wstępnego planu postępowania pomocowego
  3. Udzielanie możliwego wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb zdrowotnych.
  4. Uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy w przypadkach pilnych – nie później niż 72 godziny od zgłoszenia
  5. W razie potrzeby – wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego wsparcia z zakresu opieki społecznej
  6. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pomoc będzie udzielana w zależności od potrzeb osoby zgłaszającej się. Może przybierać formy terapii indywidualnej lub grupowej, leczenia w trybie dziennym, leczenia opartego na wizytach specjalistów w domu pacjenta, regularnych konsultacji, ale również przekazania odpowiednich informacji czy też interwencji jednorazowej. Jeśli problem zostanie oceniony jako pilny, terapia będzie musiała rozpocząć się w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia