Oddział Dzienny Psychiatryczny

 1. W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym:
  • leczenie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • do oddziału wymagane jest skierowanie od lekarza NFZ (psychiatry, lekarza rodzinnego lub innego specjalisty)
  • leczenie jest dobrowolne
  • pacjent na własną prośbę może otrzymać kartę informacyjną o pobycie w oddziale i zwolnienie lekarskie na czas pobytu w oddziale.
 2. Kto może podjąć leczenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym:
  • pacjenci pełnoletni, nie wymagający całodobowej hospitalizacji
  • pacjenci doświadczający w swoim życiu trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym) spowodowanych problemami natury psychicznej (np. po przeżyciu ciężkiego stresu, stany lękowo- depresyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia pod postacią somatyczną)
  • pacjenci po leczeniu szpitalnym psychiatrycznym, potrzebujący pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych
 3. Informacje o zajęciach terapeutycznych:
  • leczenie trwa do 12 tygodni z możliwością przedłużenia w indywidualnych przypadkach,
  • zajęcia terapeutyczne trwają od poniedziałku do piątku, 5 godzin dziennie
  • ramach zajęć przewidziany jest jeden posiłek regeneracyjny
  • pacjenci po zajęciach terapeutycznych wracają do swojego środowiska, domu, rodziny
 4. W ramach prowadzonych oddziaływań oferujemy:
  • leczenie farmakologiczne
  • psychoterapię grupową/ psychoterapię indywidualną
  • psychoedukację -czym jest choroba, jak sobie z nią radzić, jak z nią żyć
  • treningi umiejętności miękkich -komunikacja, motywacja, asertywność, stres; radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, emocje
  • relaksację
  • terapię zajęciową
  • wycieczki i wyjścia grupowe
  • zajęcia ruchowe
  • spotkania z asystentem zdrowienia
  • wsparcie grupowe
  • pomoc terapeutyczna z pacjentami dostosowana jest do ich aktualnego stanu oraz możliwości intelektualnych, psychofizycznych grupy terapeutycznej.

Personel oddziału to specjaliści: lekarze psychiatrzy. psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, pielęgniarki psychiatryczne, terapeuci zajęciowi