Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 20 listopada 2023 r.

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

 lekarza w zakresie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym

1.

Indywidualna Praktyka Lekarska Mira Kijańska

ul. Harcerska nr 4, lok. 1, 98-100 Łask

 lekarza w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i/lub Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

1.

Prywatna Praktyka Lekarska Marek Radziszewski

ul. 3 Maja nr 4, lok. 11, 98-200 Sieradz

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Ryszard Owczarek

ul. Modra nr 96F, lok. 2, 71-220 Szczecin

 lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub Poradni Ginekologiczno-Położniczej

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Gabinet Ginekologiczny Marek Wyduba

ul. Braterstwa Broni nr 1, lok. 9, 98-200 Sieradz

 lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Pracowni Hemodynamiki  

1.

Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Piotr Lenczewski

ul. Neonowa nr 7, lok. 15, 92-202 Łódź

 lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii do wykonywania znieczuleń przy planowych zabiegach artroskopii 

1.

Ulatowska Beata

ul. Armii Krajowej nr 24, lok. 25, 98-200 Sieradz

 lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

1.

Indywidualna Praktyka Lekarska Dagmara Spętana – Szymczak

Kiełczów, ul. Polna nr 74W, lok. 3, 55-093 Długołęka

1.

Prywatna Praktyka Lekarska Krzysztof Lewandowski

ul. Bolesława Leśmiana nr 37, 98-220 Zduńska Wola

 

Sieradz, dn. 06.11.2023 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarza w zakresie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym
  2. lekarza w zakresie chirurgii urazowo – ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i/lub Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  3. lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  4. lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w Pracowni Hemodynamiki
  5. lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii do wykonywania znieczuleń przy planowych zabiegach artroskopii
  6. lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 13.11.2023 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 06.11.2023r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 13.11.2023 r. godz. 10:10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2818 ze zm.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Anestezjologia - artroskopia 06.11.2023 14:29 pdf 602,83 KB 2
2 Chirurgia urazowo-ortopedyczna 06.11.2023 14:29 pdf 426,62 KB 6
3 Ginekologia 06.11.2023 14:29 pdf 418,99 KB 8
4 oświadczenie 06.11.2023 14:30 pdf 196,5 KB 5
5 Pediatria 06.11.2023 14:30 pdf 414,53 KB 6
6 Pracownia Hemodynamiki 06.11.2023 14:31 pdf 505,84 KB 9
7 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 06.11.2023 14:31 pdf 598,95 KB 8
8 SOR 06.11.2023 14:33 pdf 598,95 KB 9
Udostępnij:

Może Cię zainteresować