Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
ProgramProgram Profilaktyki RAKA PIERSI
1. Opis problemu zdrowotnego 
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 22,9% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. 
 2. Cel programu 
Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego. 
 3. Przyczyny istnienia problemu zdrowotnego 
Etiologia raka sutka, pomimo znacznej liczby prac i analiz, jakie w świecie przeprowadzono, w dalszym ciągu nie jest dostatecznie jasna. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że ten sam morfologiczny nowotwór może być indukowany przez kilka, a nawet kilkanaście czynników kancerogennych. Coraz częściej jednak w ryzyku zachorowania na raka piersi wskazuje się uwarunkowania genetyczne w Polsce około 10% przypadków raka piersi występuje u kobiet, u których stwierdza się mutacje w obrębie genów, najczęściej w BRCA1. 
 4. Kryterium wyłączenia z programu 
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. 
 5. Populacja do której skierowany jest program 
 Badania wykonuje się: 
 1) co 24 miesiące u kobiet w wieku od 50 do 69 lat. 
 2) co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 50 do 69 lat (u których wśród członków rodziny wystąpił rak piersi lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA 
 6. Harmonogram 
 Poniedziałek: 13:00 – 15:00 
 Wtorek: 08:00 – 11:00 
 Środa: 08:00 – 11:00 
 7. Miejsce realizacji Programu 
 Zakład Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim, w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, I piętro. 
 Rejestracja osobiście lub pod numerem telefonu: (43) 827 88 98 od poniedziałku do piątku: 7:00 – 17:00
Udostępnij:

Może Cię zainteresować