Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Ogłoszenie

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 posiada do sprzedaży zbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zestawy komputerowe.

Wykaz ww. sprzętu przeznaczonego na sprzedaż oraz inne informacje można uzyskać na stronie www.szpitalsieradz.pl lub w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 w Dziale Technicznym
tel. 43 / 827 83 21.

Oferty pisemne zakupu winny zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Nazwę sprzętu oraz proponowaną cenę zakupu.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7 do dnia 16.03.2024r. do godz. 1200 w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Sprzedaż sprzętu, aparatury medycznej oraz zestawów komputerowych.”

Otwarcie ofert odbędzie się dnia  16.03.2024r r. o godz. 1215.

Sprzęt można oglądać w dni robocze od godz. 1000  do 1400  w siedzibie Szpitala.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość wycofania ze sprzedaży poszczególnego sprzętu i aparatury medycznej na każdym etapie postępowania.

O wyborze lub odrzuceniu oferty powiadomimy pisemnie.

Termin związania ofertą 7 dni od momentu otrzymania pisma.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 załącznik do I ogłoszenie o sprzedaży luty 16.02.2024 14:24 xlsx 13,89 KB 33
Udostępnij:

Może Cię zainteresować