Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego  im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie-niszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie choroby), której okres przechowywania minął. Brakowaniem-niszczeniem objęta zostanie dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w;

 

- Państwowym Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Warcie z lat 1960 – 1975.

- Wojewódzkim Szpitalu  Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Warcie z lat 1975 – 1998

- Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym W Warcie z lat 1999 – 2000

 

Dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia  mogą ubiegać się o jej odbiór do dnia 31-01-2024r. po uprzednim złożeniu wniosku w Sekcji Statystyki Medycznej, Dokumentacji i Rejestracji Chorych w Centrum Psychiatrycznym   w Warcie ul Sieradzka 3 

Podstawa prawna:  art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z dnia 2022 roku poz. 1876)

Udostępnij:

Może Cię zainteresować