Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

Sieradz, dnia 31.05.2023r.


Informacja o wynikach postępowania konkursowego nr 4/2023/ DKiRŚZ - w zakresie wykonywania badań histopatologicznych

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu informuje, że złożono następujące oferty w postępowaniu konkursowym:

Cytopath SA

Ul. Struga 66 lok. 204

90-552 Łódź

OFERTA WYGRAŁA POSTĘPOWANIE KONKURSOWE
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz


ZAPRASZA

do składania ofert i uczestniczenia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu w zakresie: wykonywanie badań histopatologicznych”(wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1), w okresie rozliczeniowym od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.

W ogłoszonym postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie działalności leczniczej mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadający personel medyczny z doświadczeniem w zakresie wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania
  • posiadający specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania;
  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

Kryterium wyboru ofert:

  • Jakość – waga 10%
  • Kompleksowość – waga 10%
  • Dostępność – waga 25%
  • Ciągłość – waga 15%
  • Cena – waga 40%

Warunki szczegółowe przystąpienia do konkursu ofert można pobrać wraz z załącznikami ze strony internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Umowa na wykonanie badan histopatologicznych konkurs 23.05.2023 11:48 doc 107 KB 3
2 zał. 1 formularz ofertowy 23.05.2023 11:48 xlsx 19,23 KB 2
3 zał. 2 oświadczenie o RPWDL 23.05.2023 11:48 docx 17,19 KB 1
4 zał. 3 oświadczenie o zapoznaniu 23.05.2023 11:49 docx 15,76 KB 2
5 zał. 4 zgoda na poprawę błędów rachunkowych 23.05.2023 11:49 docx 15,55 KB 1
6 zał. 5 oświadczenie o długości udzielania świadczeń 23.05.2023 11:50 docx 17,15 KB 2
7 zał. 6 oświadczenie o zamiarze dalszego wykonywania świadczeń 23.05.2023 11:50 docx 17,32 KB 1
8 zał. 7 oświadczenie o realizacji świadczeń zgodnie z wymogami NFZ_ 23.05.2023 11:50 docx 17,4 KB 1
9 zał. 8 Szczegółowe warunki ogłoszenia 23.05.2023 11:51 doc 141,5 KB 5
10 Załącznik nr 2-klauzula informacyjna dla oferentow 23.05.2023 11:52 doc 65,5 KB 1
Udostępnij:

Może Cię zainteresować