Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 08.07.2024 r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza w zakresie neurologii w Oddziale Neurologicznym/Udarowym z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Oddziału

1.

Prywatny Gabinet Lekarski Mariusz Cybertowicz

ul. Władysława Reymonta nr 125, 98-200 Sieradz


lekarza w zakresie neurologii w Oddziale Neurologicznym/Udarowym z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału

1.

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Kozera-Kępniak

ul. Warszawska nr 7, 98-100 Łask


lekarza w zakresie neurologii w Oddziale Neurologicznym/Udarowym

1.

Karolina Tworek Indywidualna Praktyka Lekarska Specjalistyczna

ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 5, lok. 11, 98-220 Zduńska Wola

lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym

1.

JERMED Otorynolaryngologia Joanna Jeruzal-Świątecka

ul. Andrzeja Niemojewskiego nr 23, lok. 15, 91-849 Łódź

lekarza w zakresie reumatologii w Poradni Reumatologicznej

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Połubińska

ul. Smardzewska nr 118, 95-002 Łagiewniki Nowe

psychologa w Centrum Psychiatrycznym w Warcie

1.

„Gabinet Psychologiczny” Anna Dziedzic

ul. Emilii Plater nr 16, 98-300 Wieluń

2.

Gabinet Psychologiczny Anna Krogulecka

ul. Długa nr 2E, 98-290 Warta

3.

Edyta Jagielska „ANIMA”

Rynek Kościuszki nr 22, 98-170 Widawa

ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

1.

Weronika Wiwatowska Ratownik Medyczny

Piętno nr 97, 62-740 Tuliszków                                                                                                   Sieradz, dn.26.06.2024 r.

 

 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz,  tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

1.      lekarza w zakresie neurologii w Oddziale Neurologicznym/Udarowym z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Oddziału

2.      lekarza w zakresie neurologii w Oddziale Neurologicznym/Udarowym z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału

3.      lekarza w zakresie neurologii w Oddziale Neurologicznym/Udarowym

4.      lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym

5.      lekarza w zakresie reumatologii w Poradni Reumatologicznej

6.      psychologa w Centrum Psychiatrycznym w Warcie

7.      ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do  24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 03.07.2024 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 26.06.2024 r. w godzinach 8:00– 14:00  oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin  otwarcia  ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 03.07.2024 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733 ze zm.).

1.

Karolina Tworek Indywidualna Praktyka Lekarska Specjalistyczna

ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 5, lok. 11, 98-220 Zduńska Wola

1.

Karolina Tworek Indywidualna Praktyka Lekarska Specjalistyczna

ul. Jarosława Iwaszkiewicza nr 5, lok. 11, 98-220 Zduńska Wola

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 ogłoszenie 26.06.2024 13:54 docx 2,32 MB 11
2 oświadczenie 26.06.2024 13:54 pdf 195,95 KB 13
3 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 26.06.2024 13:54 pdf 3,53 MB 4
4 Neurologia - kierowanie Oddziałem 26.06.2024 13:54 pdf 442,75 KB 5
5 Neurologia - z-ca kierownika Oddziału 26.06.2024 13:54 pdf 442,69 KB 4
6 Neurologia 26.06.2024 13:55 pdf 442,46 KB 10
7 Otorynolaryngologia 26.06.2024 13:55 pdf 612,44 KB 7
8 Poradnia Reumatologiczna 26.06.2024 13:55 pdf 759,38 KB 3
9 Psycholog 26.06.2024 13:55 pdf 420,98 KB 12
10 Ratownik Medyczny 26.06.2024 13:55 pdf 606,37 KB 12
Udostępnij:

Może Cię zainteresować