Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 31 stycznia 2024 r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

psychologa w zakresie psychologii w ramach programu pilotażowego – Centrum Zdrowia Psychicznego w Warcie dla pacjentów z powiatu sieradzkiego w ramach punktu koordynacyjno-zgłoszeniowego i/lub w ramach wizyty środowiskowej

1.

„Gabinet Psychologiczny”, Anna Dziedzic

ul. Emilii Plater nr 16, 98-300 Wieluń

2.

Zespół Pracowni Łukomscy Elżbieta Łukomska

ul. Księżycowa nr 2, 98-200 Sieradz

3.

Usługi Psychologiczne Marta Odyniec

Jedlicze, ul. Letniskowa nr 37, 95-073 Grotniki

4.

Prywatna Praktyka Psychologiczna mgr Dominika Brodzka

ul. Sokola 7, 98-220 Zduńska-Wola

5.

Wizyty domowe mgr Anna Bartczak – psycholog kliniczny; terapeuta uzależnień

Praga nr 41, 99-200 Poddębice

6.

Gabinet Psychologiczny Anna Krogulecka

ul. Długa nr 2E, 98-290 Warta

7.

Gabinet Psychologiczny Elżbieta Bartolik

ul. Boczna nr 5, 98-200 Sieradz

8.

Marta Półgrabia-Usługi Psychologiczne (upadłość konsumencka) – z udziałem Syndyka masy upadłości radca prawny Ewa Frontczak

ul. 1 Maja nr 19, lok. 31, 98-220 Zduńska Wola

9.

Usługi psychologiczne Justyna Stasiak-Panufnik

ul. 3 maja nr 13H, 98-200 Sieradz

10.

Gabinet Psychoterapii Julia Szymczak

ul. Widawska nr 22B, 98-200 Sieradz

11.

EGO Gabinet Usług Psychologicznych Katarzyna Neyman

ul. Jana Pawła II nr 35A, lok. 26, 98-200 Sieradz

psychologa w zakresie psychologii w ramach programu pilotażowego – Centrum Zdrowia Psychicznego w Warcie w Oddziale Psychiatrycznym CZP i/lub w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym CZP

1.

Usługi Psychologiczne Marta Odyniec

Jedlicze, ul. Letniskowa nr 37, 95-073 Grotniki

2.

Gabinet Psychoterapii Julia Szymczak

ul. Widawska nr 22B, 98-200 Sieradz

3.

EGO Gabinet Usług Psychologicznych Katarzyna Neyman

ul. Jana Pawła II nr 35A, lok. 26, 98-200 Sieradz

pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pielęgniarstwa w ramach programu pilotażowego – Centrum Zdrowia Psychicznego w Warcie dla pacjentów z powiatu sieradzkiego w ramach punktu koordynacyjno-zgłoszeniowego i/lub w ramach wizyty środowiskowej

1.

Usługi Pielęgniarskie „MED-MAG” Magdalena Pluta

Wola Miłkowska nr 2, 98-290 Warta

2.

ZMed Zofia Małkiewicz

ul. Marcina Stacheckiego-Koliba nr 1, lok.37, 98-200 Sieradz

3.

WIK-MED. Wiktor Major

Wola Brzeźniowska nr 38, 98-275 Brzeźnio

4.

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Dorota Szymczak

ul. Sieradzka 7/39, 98-290 Warta

5.

BMED Barbara Piecyk

ul. Armii Krajowej nr 2A, lok. 15, 98-200 Sieradz

pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pielęgniarstwa w ramach programu pilotażowego – Centrum Zdrowia Psychicznego w Warcie w Oddziale Psychiatrycznym CZP i/lub w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym CZP

1.

ZMed Zofia Małkiewicz

ul. Marcina Stacheckiego-Koliba nr 1, lok.37, 98-200 Sieradz

2.

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Renata Barwaśna

Dąbrówka nr 20, 98-200 Sieradz

3.

Prywatna Praktyka Pielęgniarska Jakub Kuźniak

Chwalęcice 26, 98-215 Goszczanów

4.

„Eljan” Elżbieta Szymczyk

ul. Sieradzka nr 7, lok. 38, 98-290 Warta

5.

Usługi pielęgniarskie Jolanta Michalak

Jakubice nr 58A, 98-290 Warta

6.

WIK-MED. Wiktor Major

Wola Brzeźniowska nr 38, 98-275 Brzeźnio

7.

BMED Barbara Piecyk

ul. Armii Krajowej nr 2A, lok. 15, 98-200 SieradzSieradz, 30.01.2024 r.

Sprostowanie błędnego formularza ofertowego

Niniejszym informujemy, że w ogłoszonym postępowaniu konkursowym z dnia 29 stycznia 2024 r. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pielęgniarstwa w ramach programu pilotażowego – Centrum Zdrowia Psychicznego w Warcie w Oddziale Psychiatrycznym CZP i/lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym CZP zamieszczono formularz ofertowy z oczywistą omyłką pisarską.

Oferty złożone na Biuro Podawcze w terminie poprzedzającym ogłoszenie sprostowania na stronie internetowej Szpitala zostaną zwrócone oferentom, z prośba o złożenie oferty na obowiązującym formularzu.Sieradz, dn. 29.01.2024 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. psychologa w zakresie psychologii w ramach programu pilotażowego – Centrum Zdrowia Psychicznego w Warcie dla pacjentów z powiatu sieradzkiego w ramach punktu koordynacyjno-zgłoszeniowego i/lub w ramach wizyty środowiskowej
  2. psychologa w zakresie psychologii w ramach programu pilotażowego – Centrum Zdrowia Psychicznego w Warcie w Oddziale Psychiatrycznym CZP i/lub w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym CZP
  3. pielęgniarkę w zakresie pielęgniarstwa w ramach programu pilotażowego – Centrum Zdrowia Psychicznego w Warcie dla pacjentów z powiatu sieradzkiego w ramach punktu koordynacyjno-zgłoszeniowego i/lub w ramach wizyty środowiskowej
  4. pielęgniarkę w zakresie pielęgniarstwa w ramach programu pilotażowego – Centrum Zdrowia Psychicznego w Warcie w Oddziale Psychiatrycznym CZP i/lub w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym CZP

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 31.01.2024 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 29.01.2024 r. w godzinach 8:00 - 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91 lub 43 827 82 56. Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 31.01.2024 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733 ze zm.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 oświadczenie 29.01.2024 13:08 pdf 196,5 KB 28
2 Pielęgniarka-CZP Punkt koord-zgłosz.,Wizyta środowiskowa 29.01.2024 13:09 pdf 231,8 KB 44
3 Psycholog-CZP Oddział,Oddział Dzienny 29.01.2024 13:09 pdf 417,56 KB 30
4 Psycholog-CZP Punkt koord-zgłosz.,Wizyta środowiskowa 29.01.2024 13:09 pdf 399,44 KB 34
5 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 29.01.2024 13:09 pdf 3,53 MB 25
6 Pielęgniarka-CZP Oddział, Oddział Dzienny 30.01.2024 09:42 pdf 410,07 KB 33
Udostępnij:

Może Cię zainteresować