Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 27.09.2023 r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

lekarza w zakresie radiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

1.

Prywatna Praktyka Lekarska Jerzy Trzask

ul. Armii Krajowej nr 16, lok. 31, 98-200 Sieradz

lekarza w zakresie radiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Zakładu

1.

Grzegorz Janiszewski Gabinet Lekarski Pracownia USG

ul. Warszawska nr 79, 98-100 Łask

lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i/lub diabetologii w Poradni Diabetologicznej

1.

Lekarz Diabetolog Anna Fornalczyk

pl. Rynek Praski nr 9, 98-200 Sieradz

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Patrycja Wojtczak

Jeziorsko nr 45, 98-290 Warta

lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i/lub diabetologii w Poradni Diabetologicznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Poradni

1.

Wizyty Domowe – Prywatna Praktyka Lekarska Małgorzata Rusiecka

ul. Stefana Żeromskiego nr 47, 98-200 Sieradz

lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej

1.

Gabinet Laryngologiczny Ramzes Stańczyk

ul. Bartosza Głowackiego nr 5, 95-060 Brzeziny

2.

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny Małgorzata Król-Czajkowska

ul. Krasawna nr 5A, 98-200 Sieradz

lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

1.

AESTHETIC MEDICINE lek. med. Grzegorz Fiedeń

ul. Szadkowska nr 27, 98-220 Zduńska Wola

2.

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ortopedia i Traumatologia Czas Wojciech

ul. Wierzbowa nr 33, lok. 7, 90-245 Łódź

3.

Indywidualna Praktyka Lekarska Kamil Kowal

ul. Władysława Reymonta nr 77, lok. 32, 98-200 Sieradz

4.

Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Konieczny

ul. Jerzego Szaniawskiego nr 11, 98-220 Zduńska Wola

5.

MEDET Emil Tkacz

Stawiszcze nr 40, 98-200 Sieradz

6.

Weronika Czas indywidualna praktyka lekarska

Tumidaj nr 3f, 98-275 Brzeźnio

7.

Waldemar Pietrasz

ul. Piwnika "Ponurego" nr 9, lok. 15, 93-222 Łódź

8.

Indywidualna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Grzegorz Szymkiewicz

Męcka Wola nr 17, 98 – 200 Sieradz

pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pielęgniarstwa w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

1.

Dorota Juszkiewicz

ul. Armii Krajowej nr 1, lok. 38, 98-200 Sieradz

2.

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Emilia Robakowska

ul. Wyzwolenia 1918 roku nr 4, lok. 2, 98-200 Sieradz

3.

Elżbieta Noweta

Tubądzin nr 56A, 98-285 Wróblew

pielęgniarkę w zakresie pielęgniarstwa endoskopowego w Pracowni Diagnostyki Endoskopowej do wykonywania czynności pielęgniarskich przy badaniach przesiewowych raka jelita grubego

1.

Beata Sitarz

ul. Kostromska nr 62, lok. 97, 97-300 Piotrków Trybunalski

ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i/lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

1.

RM Wojciech Kiełbaska

ul. Księdza Dalaka nr 17, 98-273 Klonowa

2.

Red-Med Ratownik Medyczny Radosław Fajkowski

Wojsławice nr 105i, 98-220 Zduńska WolaSieradz, dn. 15.09.2023 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. lekarza w zakresie radiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
  2. lekarza w zakresie radiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Zakładu
  3. lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i/lub diabetologii w Poradni Diabetologicznej
  4. lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i/lub diabetologii w Poradni Diabetologicznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Poradni
  5. lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej
  6. lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  7. pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pielęgniarstwa w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu
  8. pielęgniarkę w zakresie pielęgniarstwa endoskopowego w Pracowni Diagnostyki Endoskopowej do wykonywania czynności pielęgniarskich przy badaniach przesiewowych raka jelita grubego.
  9. ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i/lub ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 20.09.2023 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 15.09.2023r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 20.09.2023 r. godz. 10:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2818 ze zm.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Diabetologia - kierowanie poradnia 15.09.2023 12:14 pdf 597,99 KB 3
2 Diabetologia 15.09.2023 12:15 pdf 604,04 KB 5
3 oświadczenie 15.09.2023 12:15 pdf 196,4 KB 5
4 Otorynolaryngologia 15.09.2023 12:15 pdf 609,32 KB 5
5 Pielęgniarka endoskopowa 15.09.2023 12:15 pdf 238,1 KB 8
6 Pielęgniarka 15.09.2023 12:16 pdf 242,76 KB 26
7 Ratownik Medyczny 15.09.2023 12:16 pdf 603,21 KB 19
8 Szpitalny Oddział Ratunkowy 15.09.2023 12:16 pdf 598,95 KB 17
9 Zakład Diagnostyki Obrazowej - kierowanie 15.09.2023 12:17 pdf 600,13 KB 4
10 Zakład Diagnostyki Obrazowej - lekarz 15.09.2023 12:17 pdf 598,43 KB 8
Udostępnij:

Może Cię zainteresować