Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 17 marca 2023 r.

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

 

lekarza w zakresie diabetologii w Oddziale Diabetologicznym i Chorób Wewnętrznych z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Oddziału

1.

DIABETICARE Specjalistyczny Gabinet Lekarski Sylwia Wenclewska

ul. Belwederska nr 47, 99-100 Łęczyca

 

lekarza w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Diabetologicznym i Chorób Wewnętrznych z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału

1

Indywidualna Praktyka Lekarska Mariusz Bunk

ul. 10 lutego nr 6/8/10, lok. 36a, 90-303 Łódź

 

lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

1.

Praktyka Lekarska Piotr Strzelecki

ul. 1 Maja 30/40, lok. 12, 95-100 Zgierz

2.

Indywidualna Prywatna Praktyka Lekarska Adam Konieczny

ul. Jerzego Szaniawskiego nr 11, 98-220 Zduńska Wola

3.

Indywidualna Prywatna Praktyka Lekarska Kamil Kowal

ul. Władysława Reymonta nr 77, lok. 32, 98-200 Sieradz

 

lekarza w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym i/lub Poradni Okulistycznej

1.

AK- MED Anna Krupińska

ul. Kioskowa 16, 95-070 Aleksandrów Łódzki

2.

Praktyka Lekarska Łukasz Wójcik

Tymienice 54F, 98-220 Zduńska Wola

3.

Witold Gnitecki Indywidualna Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska

ul. Twardosławicka 71, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

lekarza w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym i/lub Poradni Okulistycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Oddziału

1

Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Małgorzata Górka

ul. Łaska 67, 98-220 Zduńska Wola

 

lekarza w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym i/lub Poradni Okulistycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału

1

Prywatna Praktyka Lekarska Tomasz Karczewski

ul. Armii Krajowej 26/27,   98-200 Sieradz

 

lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub Poradni Ginekologiczno-Położniczej

1.

F.U.H. „MATERNA” Agnieszka Zgarda-Balińska

ul. Sieradzka 18, 98 – 290 Warta

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Jankowski

ul. Orzechowa 1/5, 98 – 200 Sieradz

 

lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub w Poradni Otorynolaryngologicznej

1.

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny Małgorzata Król-Czajkowska

ul. Krasawna nr 5A, 98-200 Sieradz

2.

Gabinet Laryngologiczny Ramzes Stańczyk

ul. Bartosza Głowackiego  nr 5, 95-060 Brzeziny

 

lekarza w zakresie neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgicznym i/lub Poradni Neurochirurgicznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Oddziału

1

Marek Kopytek Gabinet Neurochirurgiczny

ul. Mikołaja Kopernika 19, 98 – 100 Łask

 

lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii  do wykonywania znieczuleń przy planowych zabiegach artroskopii, ECPW i kolonoskopii

1.

Artur Woźnica Prywatna Praktyka Lekarska

ul. Stefana Batorego nr 43, 98-­100 Łask

2.

Praktyka Lekarska Na Wezwanie Barbara Kluszczyńska

ul. Spokojna 6, 98-270 Złoczew

 

fizjoterapeutę w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

1

Brak ofert

 DO.1142.10.23 

Sieradz, dn. 13.03.2023 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza w zakresie diabetologii w Oddziale Diabetologicznym i Chorób Wewnętrznych z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Oddziału,
 2. lekarza w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Diabetologicznym i Chorób Wewnętrznych z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału,
 3. lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 4. lekarza w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym i/lub Poradni Okulistycznej,
 5. lekarza w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym i/lub Poradni Okulistycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Oddziału,
 6. lekarza w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym i/lub Poradni Okulistycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału,
 7. lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
 8. lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub w Poradni Otorynolaryngologicznej,
 9. lekarza w zakresie neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgicznym i/lub Poradni Neurochirurgicznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Oddziału,
 10. lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii do wykonywania znieczuleń przy planowych zabiegach artroskopii, ECPW i kolonoskopii,
 11. fizjoterapeutę w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 17.03.2023 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 13.03.2023r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91 lub 43 827 82 56. Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 17.03.2023 rgodz. 10:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).


foto:pl.freepik.com

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Anestezjologia- Kolonoskopia, artroskopia, ECPW 14.03.2023 08:20 pdf 648,34 KB 5
2 Diabetologia - Kierownik 14.03.2023 08:19 pdf 603,75 KB 7
3 Diabetologia- zastępca kierownika 14.03.2023 08:20 pdf 603,73 KB 4
4 Fizjoterapeuta 14.03.2023 08:20 pdf 604,01 KB 6
5 Ginekologia 14.03.2023 08:20 pdf 421,48 KB 1
6 Neurochirurgia O+P+ kierowanie 14.03.2023 08:20 pdf 419,88 KB 5
7 Okulistyka O+P + kierownik 14.03.2023 08:20 pdf 676,84 KB 4
8 Okulistyka O+P + zastępca kierownika 14.03.2023 08:19 pdf 676,98 KB 4
9 Okulistyka O+P 14.03.2023 08:19 pdf 680,18 KB 4
10 Otorynolaryngologia 14.03.2023 08:19 pdf 609,2 KB 0
11 SOR 14.03.2023 08:19 pdf 761,21 KB 4
12 Oświadczenie 14.03.2023 08:19 pdf 196,32 KB 6
Udostępnij:

Może Cię zainteresować