Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
Konkurs

WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIALANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIERADZU ROZSTRZYGNIĘTEGO

W DNIU 27 lutego 2024 r.

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 przedstawia wykaz oferentów, których oferty zostały przyjęte w toku przeprowadzonego konkursu ofert w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez: 

lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

1.

Indywidulana Praktyka Lekarska Szymon Miłek

ul. Zabłocie nr 24, lok. 63, 30-701 Kraków

 lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym i/lub Poradni Chirurgicznej

1.

Ewa Hejwowska

Kalino nr 55A, 95-030 Rzgów

2.

Prywatna Praktyka Lekarska Agnieszka Popiel

ul. Łaska nr 89, lok. 12, 98-220 Zduńska Wola

3.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  Ireneusz Dawidowski

ul. Wspólna nr 4, 98-275 Brzeźnio

4.

Marek Przybyszewski

Chojne, ul. Bukowa nr 3, 98-200 Sieradz

5.

Usługi Medyczne Radzisław Trzciński

 ul. Stare Złotno nr 83H, 94-314 Łódź

6.

D Kosatka Dariusz Kosatka

ul. Droga Brzezińska nr 1, 98-200 Sieradz

7.

Prywatny Gabinet Lekarski Dariusz Banaś

ul. Reymonta nr 45, 98-200 Sieradz

 lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału

1.

Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski Renata Obrębska

ul. Wesoła nr 26, 99-200 Poddębice

 lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej

1.

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Włodarczyk-Szturma

ul. Aleja Grunwaldzka nr 14, lok. 53, 98-200 Sieradz

2.

Gabinet Laryngologiczny Anna Gabrysiak-Zawada

ul. Królewska nr 6, 98-220 Zduńska Wola

3.

Gabinet Laryngologiczny Ramzes Stańczyk

ul. Bartosza Głowackiego nr 5, 95-060 Brzeziny

4.

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny Małgorzata Król-Czajkowska

ul. Krasawna nr 5A, 98-200 Sieradz

 lekarza w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

1.

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Zajda

ul. Polna nr 19, lok. 4, 98-260 Burzenin

2.

Gabinet Lekarski Karolina Retlikowska

ul. Legionów nr 61, lok. 39, 91-070 Łódź

 lekarza w zakresie medycyny pracy w Poradni Medycyny Pracy

1.

Łukasz Bartyzel Lekarz

ul. Stefana Żeromskiego nr 39, 98-200 Sieradz

 lekarza w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym polegających na wykonywaniu wybranych zabiegów ECPW oraz innych onkologicznych zabiegów endoskopowych wraz z zapewnieniem asysty pielęgniarskiej oraz sprzętu jednorazowego i do implantacji

1.

Prywatny Gabinet Lekarski Jerzy Klimczak

ul. Pomorska nr 66/68, 91-409 Łódź

lekarz w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym polegających na asystowaniu do wybranych zabiegów ECPW oraz innych procedur endoskopowych

1.

Indywidulana Praktyka Lekarska Tomasz Klimczak

ul. Pomorska nr 66/68, 91-409 Łódź

lekarza w zakresie chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej

1.

Marceli Dybek Prywatny Gabinet lekarski, Przyjęcia w Miejscu Wezwania

ul. ks. Jerzego Popiełuszki nr 35, 98-300 Wieluń

lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska  - Malwina Szynkaruk-Matusiak

ul. Ozimska nr 53, lok. 1, 45-368 Opole

pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pielęgniarstwa w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

1.

Indywidulana Praktyka Pielęgniarska Halina Chlebicz

ul. Jana Kochanowskiego nr 14, 98-200 Sieradz

2.

Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Kowalczyk

ul. Armii Krajowej nr 16, lok. 32, 98-200 Sieradz

3.

Praktyka Pielęgniarska Grażyna Kowalczyk

ul. Armii Krajowej nr 3, lok 1, 98-200 Sieradz

4.

ULAMED Urszula Kopka

ul. Braterstwa Broni nr 7, lok. 19, 98-200 Sieradz

5.

Ilona Goc – usługi pielęgniarskie

ul. Bohaterów Września nr 65, lok. 11, 98-200 Sieradz

6.

Usługi Medyczne Błażej Strugliński

ul. Józefa Piłsudskiego nr 22b, lok. 4. 62-500 Konin

7.

Stanisława Żurkowska Indywidulana Praktyka Pielęgniarska

Proboszczowice nr 61C, 98-290 Warta

 


Sieradz, dnia 26.02.2024 r.

Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

Informujemy iż termin rozstrzygnięcia konkursu z dnia 09.02.2024 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 2. lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym i/lub Poradni Chirurgicznej
 3. lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej
 4. lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału
 5. lekarza w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 6. lekarza w zakresie medycyny pracy w Poradni Medycyny Pracy
 7. lekarza w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym polegających na wykonywaniu wybranych zabiegów ECPW oraz innych onkologicznych zabiegów endoskopowych wraz z zapewnieniem asysty pielęgniarskiej oraz sprzętu jednorazowego i do implantacji.
 8. lekarz w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym polegających na asystowaniu do wybranych zabiegów ECPW oraz innych procedur endoskopowych
 9. lekarza w zakresie chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej
 10. lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
 11. pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pielęgniarstwa w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

 zostaje wyznaczony na 27.02.2024 r.Sieradz, dnia 23.02.2024 r.

Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

Informujemy iż termin rozstrzygnięcia konkursu z dnia 09.02.2024 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 2. lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym i/lub Poradni Chirurgicznej
 3. lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej
 4. lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału
 5. lekarza w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 6. lekarza w zakresie medycyny pracy w Poradni Medycyny Pracy
 7. lekarza w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym polegających na wykonywaniu wybranych zabiegów ECPW oraz innych onkologicznych zabiegów endoskopowych wraz z zapewnieniem asysty pielęgniarskiej oraz sprzętu jednorazowego i do implantacji.
 8. lekarz w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym polegających na asystowaniu do wybranych zabiegów ECPW oraz innych procedur endoskopowych
 9. lekarza w zakresie chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej
 10. lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
 11. pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pielęgniarstwa w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

 zostaje wyznaczony na 26.02.2024 r. Sieradz, dn. 09.02.2024 r.

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 88 91,

zwany dalej udzielającym zamówienie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 1. lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 2. lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym i/lub Poradni Chirurgicznej
 3. lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej
 4. lekarza w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Otorynolaryngologicznym i/lub Poradni Otorynolaryngologicznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji zastępcy kierownika Oddziału
 5. lekarza w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 6. lekarza w zakresie medycyny pracy w Poradni Medycyny Pracy
 7. lekarza w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym polegających na wykonywaniu wybranych zabiegów ECPW oraz innych onkologicznych zabiegów endoskopowych wraz z zapewnieniem asysty pielęgniarskiej oraz sprzętu jednorazowego i do implantacji.
 8. lekarz w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym polegających na asystowaniu do wybranych zabiegów ECPW oraz innych procedur endoskopowych
 9. lekarza w zakresie chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej
 10. lekarza w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
 11. pielęgniarkę/pielęgniarza w zakresie pielęgniarstwa w komórkach organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty należy składać w formie pisemnej do 16.02.2024 r. do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez……. (wpisać zakres świadczeń), w siedzibie udzielającego zamówienia, Biuro Podawcze - Sieradz, Armii Krajowej 7.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w siedzibie udzielającego zamówienia, pokój 243, od 09.02.2024 r. w godzinach 8:00– 14:00 oraz pod nr tel. 43 827 88 91.

Termin otwarcia ofert oznaczonych j. w. wyznacza się na dzień 16.02.2024 r. godz. 10:30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia kopert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej www.szpitalsieradz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego, wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi konkursu bez podania przyczyny.

Oferentowi zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733 ze zm.).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Chirurgia ogólna 09.02.2024 10:25 pdf 425,13 KB 17
2 Chirurgia onkologiczna 09.02.2024 10:25 pdf 241,02 KB 5
3 Choroby Wewnętrzne 09.02.2024 10:25 pdf 602,95 KB 6
4 Ginekologia Oddział 09.02.2024 10:25 pdf 234,74 KB 5
5 Lekarz asystujący ECPW 09.02.2024 10:25 pdf 628,75 KB 1
6 Lekarz wykonujący ECPW 09.02.2024 10:25 pdf 279,76 KB 2
7 oświadczenie 09.02.2024 10:26 pdf 196,5 KB 10
8 Otorynolaryngologia z z-cą kierownika 09.02.2024 10:26 pdf 605,8 KB 2
9 Otorynolaryngologia 09.02.2024 10:26 pdf 609,32 KB 3
10 Pielęgniarka 09.02.2024 10:26 pdf 243,42 KB 23
11 Poradnia Medycyny Pracy 09.02.2024 10:26 pdf 596,47 KB 3
12 Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 09.02.2024 10:26 pdf 3,53 MB 7
13 Szpitalny Oddział Ratunkowy 09.02.2024 10:27 pdf 598,95 KB 4
Udostępnij:

Może Cię zainteresować