Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego)

  1. Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów chorych psychicznie i z innymi głębokimi zaburzeniami psychicznymi wymagającymi czynnej opieki psychiatrycznej m.in.: stosowania leków o przedłużonym uwalnianiu, nadzoru podczas leczenia.
  2. Leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie Zespołu Leczenia Środowiskowego albo w trybie wizyt domowych.
  3. W ramach leczenia oferowana jest diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, leczenie farmakologiczne, psychoterapeutyczne oraz niezbędne badania kontrolne i konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną.
  4. Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) obejmuje kompleksowym programem terapeutycznym osobę z zaburzeniami psychicznymi i jego rodzinę w środowisku zamieszkania.
  5. W Zespole Leczenia Środowiskowego (domowego) zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych m.in.: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarki psychiatryczne, terapeuci środowiskowi, pracownik socjalny.
  6. Zespół Leczenia Środowiskowego jest rodzajem świadczenia dobrowolnego. Jest to forma wsparcia proponowana pacjentom niewymagającym leczenia szpitalnego. Jeśli pacjent nie wyraża zgody na wizytę domową – taka wizyta nie jest realizowana.