Rafałówka
Szpital Wojewódzki w Sieradzu Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci w Rafałówce

Poznaj nas bliżej

Historia placówki

Budowa gmachu W latach przedwojennych znakomity lekarz naturalista Oskar Woynowski uznał "Rafałówkę" za najzdrowsze miejsce w Polsce budując tu Sanatorium Przyrodolecznicze, między innymi z inicjatywy Prezydenta Ignacego Mościckiego. SP RL ZOZ dla Dzieci zbudowany przed 1939 rokiem swoją działalność rozpoczął już w 1945 roku. Nawiązując do przedwojennej tradycji miejscowości wypoczynkowej i wykorzystując jej mikroklimat oraz atrakcyjne położenie specjalizował się w leczeniu dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych.

Plan zakładu

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zakład kilkakrotnie zmieniał nazwę. Początkowo istniał jako Dom Dziecka Polskiego (1945 - 1949), następnie jako Prewentorium dla Dzieci przekształcone kolejno w Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci i Dom Małego Dziecka ( 1950 - 1978 ), by w 1979 roku rozpocząć działalność jako Zakład Rehabilitacji dla Dzieci z Chorobami Układu Oddechowego i Dom Małego Dziecka. W obecnej formie jako Szpital Wojewódzki w Sieradzu Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci w Rafałówce od 2014 roku realizuje program rehabilitacji ogólnoustrojowej – profil chorób układu ruchu i towarzyszących chorób układu oddechowego.

Teraźniejszość

Sypialnia Zakład położony jest w kompleksie leśnym, w którym występuje bardzo wartościowy biomikroklimat. Cały obszar przylega do doliny rzeki Warty, niedaleko zbiornika wodnego "Jeziorsko". Naturalny aerozol, żywiczne powietrze i częste mgły stanowią o wartości naszej placówki w centralnej Polsce. Położenie zakładu stanowi dodatkowy duży walor leczniczy, zarówno obecnie jak i w przyszłości, tym bardziej, że na terenie obecnego województwa i najbliższych jemu okolic brak jest tego typu placówek. Szpital Wojewódzki w Sieradzu Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci w Rafałówce dysponuje obecnie dobrym zapleczem infrastrukturalnym, sukcesywnie modernizowanym i utrzymywanym na dużym poziomie estetycznym. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż w ostatnich latach nastąpiła modernizacja , komputeryzacja, poszerzenie bazy sprzętu rehabilitacyjnego. Zmodernizowano kotłownię z koksowej na paliwo ekologiczne, oddano do użytku nową kuchnię i przestronną jadalnię zmodernizowano bazę szkolną. Jest to duże osiągnięcie biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe służby zdrowia. Następny etap inwestycji to rozbudowa bazy lokalowo – hotelowej w celu wykonania dodatkowych sal noclegowych i rehabilitacyjnych oraz modernizacja oczyszczalni ścieków.

Plac zabaw W chwili obecnej zakład znajduje się w procesie ciągłej restrukturyzacji, gdzie podstawowym celem jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na rzecz małego pacjenta, poprzez poprawę bazy hotelowej, zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanego personelu medycznego oraz zakup specjalistycznego sprzętu. Kierujemy się dobrem dziecka, jesteśmy wrażliwi na jego potrzeby i gotowi zawsze nieść pomoc, dostępni dla dzieci i ich rodziców. Działamy profesjonalnie i skutecznie, zyskując coraz większą renomę i uznanie.

Dodatkowe udogodnienia

Zajęcia lekcyjne W zakładzie istnieje możliwość przebywania wraz z dzieckiem opiekuna przez całą dobę za niewielką odpłatnością. Instalacja w 2006 r. windy osobowej dała możliwość w większym stopniu korzystania z usług medycznych przez pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.