Rafałówka
Szpital Wojewódzki w Sieradzu Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci w Rafałówce

Oferta

Profile leczenia

Terapia Szpital Wojewódzki w Sieradzu Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci w Rafałówce jest placówką z oddziałem rehabilitacyjnym, świadczącą usługi dla dzieci.

Placówka zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską, opiekę lekarzy specjalistów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapię zajęciową, zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

Warunki lokalowe zgodne z przepisami BHP i sanitarno-epidemiologicznymi, żywienie zgodne z obowiązującymi normami i potrzebami pacjentów. Personel zajmujący się leczeniem posiada wysokie kwalifikacje zawodowe.

Oddział Rehabilitacji Dziecięcej

Prowadzimy kompleksową rehabilitację w pełnym zakresie:

Choroby i urazy narządu ruchu:

Ćwiczenia rehabilitacyjne
 • skoliozy
 • wady postawy
 • złamania i urazy kończyn
 • osteoporoza dziecięca
 • choroby reumatyczne
 • choroby mięśni
 • jałowe martwice kości
 • wady wrodzone i nabyte

Schorzenia neurologiczne:

 • uszkodzenia i choroby nerwów obwodowych
 • mózgowe porażenia dziecięce
 • zespół Downa
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe
 • encefalopatie
 • opóźnienia psychoruchowe

Zakres świadczeń:

 • leczenie i rehabilitacja dzieci
 • leczenie klimatyczne
 • zabezpieczenie opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym i specjalistycznym
 • leczenie stomatologiczne
 • zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej
 • zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju psychicznego i fizycznego
 • prowadzenie terapii zajęciowej
 • prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej
 • prowadzenie szeroko pojętej oświaty zdrowotnej; kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • w czasie pobytu na leczeniu w oddziale rehabilitacji dzieci maja zapewniona naukę szkolną obejmującą klasy 0 – VI oraz gimnazjum.
Leczenie w oddziale rehabilitacyjnym trwa średnio od 3 do 6 tygodni i ma na celu:
 • korygowanie i zapobieganie pogłębianiu deformacji i dysfunkcji układu ruchu
 • skrócenie okresu rekonwalescencji po urazach i umożliwienie prawidłowego rozwoju dziecka
 • wyrobienie nawyku prowadzenia systematycznych ćwiczeń przez małego pacjenta zwrócenie uwagi rodziców i dzieci na zachowania prozdrowotne